Meny
Tilbake
20.03.2013 12:46 - oppdatert 20.02.2017 09:10

Startordning UngdomsBirken ski

Startfeltet deles inn i 2 puljer i hver klasse.

Påmeldingsfrist for kvalifisering til pulje 1 er tirsdag 28.februar 2017
For å få mulighet til kvalifisering og start i pulje 1 deltakeren være påmeldt innen 28.februar. Alle som melder seg på etter denne dato må starte i pulje 2 uansett resultater.
Deltakere som er kvalifisert til pulje 1 og påmeldt senest 28.februar 2017 blir flyttet til pulje 1 i løpet av uke 9.

Pulje 1: for de mest aktive og erfarne løperne

  • 4 rader à 18 spor – fylles opp med  inntil 68 plasser.
  • Forbeholdt deltakere som er kvalifisert gjennom KM klassisk stil i egen krets. 12-åringer kvalifiseres inn via "sonerenn" som normalt arrangeres sammen med det aktuelle KM.
  • Dersom kretsen ikke avholder sonerenn for yngre klasser sammen med det oppsatte KM kan annet renn bli satt opp for klassene G/J 12 år. Det kunngjøres i så fall på lista.
  • Ved en evt. avlysning/flytting av KM i en krets vil nytt kvalifiseringsrenn kunne bli kunngjort på kort varsel. Følg med på informasjon fra egen krets!
  • Merk: Løpere kan kun kvalifiseres fra deltakelse i KM i sin egen krets. Det er plasseringene i KM-arrangementet som gir kvalifisering - har en krets 3 plasser er det plasseringene 1.,2. eller 3. plass som blir kvalifisert inn i pulje 1.Dersom noen av disse løperne ikke stiller i UngdomsBirken vil ikke disse plassene kunne overdras av andre.
  • Det er kun mulig å kvalifisere seg inn til pulje 1 utfra de kvalifiseringsrenn som er satt opp på lista , samt fra fjorårets UngdomsBirken ski.
  • Etter fristen 28.februar flyttes kvalifiserte fra KM inn i pulje 1 og evt. ledige plasser for klassene G/J 13-16 år fylles opp utfra resultatlisten fra fjorårets UngdomsBirken ski.
  • Hver startplass merkes med de siste sifrene i startnummeret. Tildeling av startnummer i pulje 1 trekkes vilkårlig.
  • Alle i pulje 1 skal ha ett ekstra startnummer på leggen i tillegg til startnummer på brystet.
  • Utenlandske deltakere kan søke om manuell vurdering. Dokumenterte resultater må vedlegges og sendes til seeding@birkebeiner.no innen 28.februar.

Størrelsen på kvotene er balansert i forhold til kretsenes størrelse. Alle kretser får minst en plass.

Oversikt over KM for kvalifisering og antall plasser pr. krets

Pulje 2: for øvrige deltakere

Alle startfelt åpnes for deltakerne fra kl. 07.30. Kun løpere med startnummer slipper inn i startfeltet. Det er lov å gå inn og ut av startfeltet men skiene må tas med.

 

 

 

load articles
Webkamera
Webkamera